รับการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รับการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

อบรมเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “EEC ระยองเชื่อมโลกให้ไทยแล่น”

นางสาวทิวาพร คนหาญ นำนักเรียนจำนวน 5 คนอบรมเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “EEC ระยองเชื่อมโลกให้ไทยแล่น” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมทางอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 กันยายน 2562

Read more