ร่วมทำ MOU กับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ชุมชนชาวบ้านคลองละวน ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมชายหาดแหลมแม่พิมพ์

ท่านผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ กลุ่มนักสืบชายหาดร่วมทำ MOU กับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ชุมชนชาวบ้านคลองละวน ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมชายหาดแหลมแม่พิมพ์ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลสุนทรภู่

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 12 สิงหาคม 2562

Read more

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมแม่พิมพ์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

กลุ่มนักสืบชายหาดจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมแม่พิมพ์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

Read more

ประชุมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน

ครูวิไล จรุงพันธ์และครูนิศากร เวงวิถา เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.18

Read more

ประชุมปฏิบัติการย่อโลกการเรียนรู้สู่ชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ครูณัฐวัฒน์ คงบำเพ็ญ และครูชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการย่อโลกการเรียนรู้สู่ชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

Read more

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ขยายผลและอบรมให้ความรู้เรื่องนักสืบชายหาด

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา และกลุ่มนักสืบชายหาดไปขยายผลและอบรมให้ความรู้เรื่องนักสืบชายหาดให้กับโรงเรียนวัดเขากะโดน โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ และโรงเรียนวัดชากมะกรูด

Read more