อบรมโครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง

อบรมโครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยครูนิศากรและสภานักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม

Read more