กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี

คณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ตลาดน้ำ 4 ภาค เทอร์มินอล 21 พัทยา และพระพุทธรูปเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะครูและนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาทั้งหมด 139 คน

Read more