กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมแม่พิมพ์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

กลุ่มนักสืบชายหาดจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมแม่พิมพ์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

Read more

ประชุมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน

ครูวิไล จรุงพันธ์และครูนิศากร เวงวิถา เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.18

Read more