ขยายผลและอบรมให้ความรู้เรื่องนักสืบชายหาด

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา และกลุ่มนักสืบชายหาดไปขยายผลและอบรมให้ความรู้เรื่องนักสืบชายหาดให้กับโรงเรียนวัดเขากะโดน โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ และโรงเรียนวัดชากมะกรูด

Read more