บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ

Read more

ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดหอศิลป์ถิ่นนาวี

ผอ.ศักดา สรรเสริญ ครูน้อมจิต หิรัญรัตน์ ครูอดิศร สีลุน และนักเรียนจำนวน 8 คน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดหอศิลป์ถิ่นนาวี วันที่ 3 ก.ค.2562 ณ โรงเรียนสัตหีบ ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียน EIS ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โดยมีพลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์

Read more