ช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

#เข้าถึงทุกพื้นที่ที่และทุกคน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสายรุ้ง วิยะบุญ ประธานกรรมการมูลนิธิสายรุ้ง เพื่อคนพิการ นางสุธีรา ผ่องใส ประธานชมรมธีราทรเพื่อคนพิการและนางสาววิไล จรุงพันธ์ อาจารย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาลงเยี่ยมบ้านคน บ้านหนองแพงพวย เลขที่ 68 ม.5 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง

Read more