กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัย และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย และพสกนิกรชาวไทย

Read more

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ครูขนิษฐา เท้าไม้สน ครูที่ปรึกษาชุมนุมนักสืบชายหาด นำนักเรียนชุมนุมนักสืบชายหาดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ร่วมกับกลุ่ม SCG และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านปลาธนาคารปู ณ บริเวณสะพานประแสสิน อ.แกลง จ.ระยอง

Read more

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา วันศึกษาสงเคราะห์

ครูชัญญานุช ทาปัน และนักเรียน 6 คน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา วันศึกษาสงเคราะห์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2562 ในวันที่ 23 / 7 /2562 ณ วัดบุนนาค และมีนักเรียนรับทุนการศึกษา ทั้งหมด 6 ราย

Read more

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับเกียรติบัตรผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการพัฒนาตนเองสูงขึ้นร้อยละ 4 ขึ้นไป เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

Read more

ร่วมกิจกรรมมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC

ผอ.ศักดา สรรเสริญ ครูชัญญานุช ทาปัน และนักเรียน 4 คน ร่วมกิจกรรมมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้

Read more

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

วิ่งประเพณี 2562

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดงานวิ่งประเพณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ร่วมกับมูลนิธิอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศล “สุนทรภู่ฮาล์ฟมาราธอน 2019 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

Read more

“จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อร่วมกันรณรงค์และรักษาความสะอาด พัฒนา

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ

Read more