งานชุมนุมลูกเสือ

งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Read more

พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้จัดพิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more