กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

กิจกรรมและตัดสินการประกวดกิจกรรม เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก

กิจกรรมและตัดสินการประกวดกิจกรรม เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

ร่วมงานสุนทรภู่กวีโลก ครั้งที่ 50

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำโดย ผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานสุนทรภู่กวีโลก ครั้งที่ 50 ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่

Read more

กิจกรรมพิธีไหว้ครู และกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Read more

ทัศนศึกษาในโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุนทรภู่ นำนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จำนวน 100 คน ทัศนศึกษาในโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ กิจกรรมดังกล่าวจัดขั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรแบบพอเพียง รวมถึงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Read more

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ ปี 2562

11 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ ปี 2562 แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติ ดูแล ถ่ายทอดให้กับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อในชุมชนได้ โดยมีนายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดูภาพเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

Read more