ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขต

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขต ณ โรงเรียนแกลงฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย นายสุทธินันทน์  เสียงดี นายธีรพัฒน์ 

Read more