โครงการ “นายอำเภอพบเยาวชนวัยใสในสถานศึกษา”

ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง พร้อมคณะ เดินทางมาพบผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ตามโครงการ “นายอำเภอพบเยาวชนวัยใสในสถานศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแกลง (ศป.ปส.อ.แกลง)      

Read more