การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 28-29 กันยายน 2560 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ  ได้แก่ ครูปราโมทย์ อรัญวงศ์ และครูหม่อมหลวงมารศรี  ชาวสวนทิพย์  Read more (งานวันที่ 28 กันยายน 2560)  Read more (งานวันที่

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  

Read more

อ่านสาส์นสันติภาพและยืนสงบนิ่ง

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา พร้อมด้วย นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมกิจกรรมโครงการอ่านสาส์นสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2560

Read more

มอบเกียรติบัตรงานวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยเรียนเชิญ รองนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ เป็นผู้มอบ ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>  

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รองฯนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาศึกษาดูงาน EIS ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ และพาเยี่ยมชมการสอนของครู  

Read more

โครงการ “นายอำเภอพบเยาวชนวัยใสในสถานศึกษา”

ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง พร้อมคณะ เดินทางมาพบผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ตามโครงการ “นายอำเภอพบเยาวชนวัยใสในสถานศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแกลง (ศป.ปส.อ.แกลง)      

Read more