การอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดการอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและ ICT ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560  

Read more

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดชุมชนวัดกลางกร่ำ และวัดป่ากร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง  

Read more