กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

กองลูกเสือโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Read more