พิธีมอบเกียรติบัตรวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการวิ่งประเพณีสู่รั่ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่วิ่งเข้าเส้นชัยตามที่กำหนด โดยเรียนเชิญท่านรองฯนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ มอบเกียรติบัตรและถ่ายภาพร่วมกัน   more pictures  

Read more

กิจกรรมวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Read more