การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วาระพิเศษ ประจำปี 2560

        ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิเกียรติสอาดอนุสรณ์ สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกันประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน การเตรียมการจัดงานวันแม่และเรื่องการมอบทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

Read more

การอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดการอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและ ICT ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560  

Read more

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดชุมชนวัดกลางกร่ำ และวัดป่ากร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง  

Read more

กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

กองลูกเสือโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการวิ่งประเพณีสู่รั่ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่วิ่งเข้าเส้นชัยตามที่กำหนด โดยเรียนเชิญท่านรองฯนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ มอบเกียรติบัตรและถ่ายภาพร่วมกัน   more pictures  

Read more

กิจกรรมวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Read more