รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับม.ต้น

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูอานนท์  อำพาศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จ.ระยอง  โดยรับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   “เด็กหญิงมลฤดี วงศ์แวว

Read more

กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนชั้นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ตระการตา

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับเสภา โครงการเดินตามรอยสุนทรภู่ ประจำปี 2560

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูพัชนี  ควรหา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเดินตามรอยสุนทรภู่ ณ ลานหมุดกวีที่ 18 เทศบาลตำบลบ้านเพ จ.ระยอง  โดยรับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับเสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

Read more

งานวันสุนทรภู่ กวีโลก ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560

26 มิถุนายน 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีสงฆ์ช่วงเช้า และร่วมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอนุสาวรีย์สุนทรภู่ และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read more

นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม ครั้งที่ 9 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จ.ชลบุรี

วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มงานแนะแนว นำโดย ครูญาณี  เชื้อเมืองพาน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม ครั้งที่ 9 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อ.แกลง ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง บ้านคอกม้า คาวบอยฟาร์ม จ.ชลบุรี   

Read more

กิจกรรม 5ส. ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์และกิจกรรม 5 ส. นำโดย ครูพิชิต  สมศรี นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และห้องเรียนของตนเอง

Read more

มอบเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ้่านมา และได้มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยเชิญ ดร.ดำรงค์ ศรีอร่ามให้เกียรติในการมอบรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทั้งให้โอวาสแก่นักเรียน โดยรางวัลประกอบไปด้วย การแต่งคำประพันธ์ของกวีนิวส์ การแข่งขันขับเสภาเชิดชูสุนทรภู่ โดยเทศบาลเพ การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ และกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย โดย สพม.18

Read more