เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา งานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37

นักกีฬาวู้ดบอลโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจำนวน 5 คน ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2 ไปแข่งต่อที่นครศรีฯ กีฬานักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จ.สุรินทร์

ดร.ดำรงค์  ศรีอร่าม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา และคณะครูทุกท่าน  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จ.สุรินทร์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรูปแบบวิธีการสอนคณิตศาสตร์

Read more